Babylon NG
's werelds beste online woordenboek

Download hem - 't is gratis

Definitie van De europese commissie

Definitie van De europese commissie uit woordenboeken Slang & Jargon
EUROJARGON - Nederlands
de politiek onafhankelijke instelling die de belangen van de Europese Unie in haar geheel belichaamt en behartigt. Zij stelt wetgeving, beleidsmaatregelen en actieprogramma's voor en is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van het Parlement en de Raad.
© European Communities, 1995-2004