Babylon NG
's werelds beste online woordenboek

Download hem - 't is gratis

Definitie van Com

Definitie van Com uit woordenboeken Informatica
ASP (Active Server pages)
CGI,
Woordenlijst informatica
Component Object Model; systeem van Microsoft voor uitwisseling van componenten in een objectgeorienteerd besturingssysteem; zie PCM okt 95
60 href=https://www.ming-automatisering.nl/Definities/>
Definitie van Com uit woordenboeken Communicatie & Netwerk
Domein Excentie's
--
Comercieel (TOP-domein)
--

Copyright: wassenaar@patrick.nl
Definitie van Com uit woordenboeken Handel & Industrie
Customs and Excise Glossary

European COMmission

Dutch:
Europese Commissie
French:
Commission européenne
german:
Europäische Kommission
 
IBM 2008 - Alain Buyze