Babylon 10
's werelds beste online woordenboek

Download hem - 't is gratis

Term van de dag

de politiek onafhankelijke instelling die de belangen van de Europese Unie in haar geheel belichaamt en behartigt. Zij stelt wetgeving, beleidsmaatregelen en actieprogramma's voor en is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van het Parlement en de Raad.

Getoond woordenboek

Babylon’s online woordenboek is erop toegespitst u de beste selectie van woordenboeken, woordenlijsten en encyclopedieën op het Web aan te bieden:

  • Meer dan 2000 woordenboeken.
  • Meer dan 75 talen.
  • Zoek duizenden begrippen, uitdrukkingen en zinnen op.
  • Omvat een breed scala van vakgebieden zoals recht, wetenschappen, geneeskunde, muziek, business en nog veel meer.
  • Woordenboeken opgebouwd door Babylon's Taalkundig team, belangrijke internationale organisaties of particuliere bouwers van over de hele wereld.